Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden groepslessen HPT

Om al mijn klanten een uitstekende service en succesvolle ervaring te kunnen geven tijdens de groepsles, gelden de volgende beleidsregels. Om zaken soepel en professioneel te laten verlopen zijn deze beleidsregels noodzakelijk voor elke onderneming.

1.       Begrippen

1.1. Hoekstra Personal Training is gevestigd aan De Syl 3, 8701 PX Bolsward en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01180687.

1.2. Website: www.hoekstra-pt.nl

1.3. De groepsles duurt 60 minuten en houdt in een warming up, krachttraining oefeningen, een kort strek moment en erna een sociaal moment met een bakje koffie, thee of glas water.

2.       Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle groepslessen.

2.2. Door deelname aan groepslessen verklaart het klant zich akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.3. Hoekstra Personal Training (HPT) behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigen zullen van tevoren kenbaar gemaakt worden via e-mail, de website of middels een vermelding in de studio.

3.       Rittenkaarten

3.1. Klanten kunnen groepslessen volgen op basis van een rittenkaart.

3.2. Rittenkaart: een 5-rittenkaart, en 10-rittenkaart geeft recht op deelname van 5/10 lessen. Beide rittenkaarten zijn geldig voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle lessen worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode heeft het klant geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen. Tenzij de klant een speciale medische of andere reden heeft.

3.3. Losse les: dit is een éénmalig les die recht geeft op deelname van één les.

4.       Betalingsvoorwaarden en lestarieven

4.1. De tarieven zijn te vinden in de HPT Trainin app. De tarieven worden bepaald door HPT. HPT behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen uiterlijk twee weken eerder bekend worden gemaakt voordat ze aangepast zullen zijn, en worden niet aangepast bij een pakket dat al betaald is.

4.2. Rittenkaarten kunnen online via de Trainin app per iDEAL betaald worden.

5.       Lesrooster

5.1. Het lesrooster is te vinden in de Trainin app.

5.2. HPT heeft recht om de lesrooster aan te passen. HPT kijkt naar de hoeveelheid deelnemers per les en naar welke momenten het meest gangbaar zijn om volle klassen te creëren. Aanpassingen worden zichtbaar in de Trainin app agenda.

6.       Online reserveren

6.1.  De eerste klant die een plek reserveert, is de eerste de die plek heeft.

6.2.  Lessen kunnen gereserveerd worden via de Trainin app.

6.3.  De klant kan lessen 4 weken vooruit reserveren. Doe dit met voorzichtigheid zodat je zeker weet dat je op die moment kan.

6.4.  De klant mag alleen voor zichzelf reserveren, dus niet voor iemand anders.

6.5.  Annuleren van de les is mogelijk met gratis credit retour 24 uur van tevoren. Annuleringen die korter dan 24 uur zijn van de les worden gedaan zullen de volle les kost in rekening gebracht worden. Tenzij er een goede reden voor is. Dit wordt ‘per case’ bekeken door Linda.

6.6.  De klant mag zich aanmelden voor de wachtlijst.

7.0    Huisregels

7.1. Houd rekening met het personeel van Brandsma Digitaal Meten (BDM) en andere bezoekers wanneer je de pand van BDM en HPT bezoekt. Veroorzaak geen geluidsoverlast. Ook bij het wachten in de wachtruimte graag rekening houden met het personeel van BDM die aan het werk zijn.

7.2. Parkeer je auto in de parkeervakken op het parkeerterrein en fietsen naast het gebouw waar deze niet in de weg staan.

7.3. Draag ‘schone’ fitness schoenen, dus aub geen hardloopschoenen met modder erop. Of neem ze mee om bij het begin van de les aan te trekken.

7.4. Maak je eigen matje schoon met daarvoor beschikbaar gestelde reinigingsmiddelen (vochtige doekjes).

7.5. Neem een handdoek mee om zweet af te vegen en evt. voor onder je hoofd tijdens liggende oefeningen. Neem je eigen waterfles mee.

7.6. Persoonlijke eigendommen zoals sleutels, mobiel en jas mogen geplaats worden in de daarvoor beschikbare lockers bij het ingang van de studio. Bij binnenkomst zullen de lockerdeuren openstaan, zet je spullen in de gewenste locker en doe de deur dicht zodat de andere klanten weten dat die niet meer vrij is.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Hoekstra Personal Training is niet verantwoordelijk voor schade of verlies van persoonlijke spullen. Dit is de klant zijn eigen risico.

8.2. Het is de klant zijn verantwoordelijkheid om er zeker van te zijn dat hij/zij in staat is de aangeboden lessen te volgen. Klanten aanvaarden het risico op letsel en blessures bij deelname aan de lessen en worden geadviseerd om bij twijfel niet mee te doen. De klant is verantwoordelijk om minimaal 48 uur voor de les aan Linda te melden of er twijfels zijn om de les te kunnen volgen of niet. Hierdoor kan Linda samen met de klant een verstandige beslissing maken, op tijd voor de les. HPT adviseert klanten om:

8.2.1. Linda te informeren in het geval van blessures, ziekte of zwangerschap.

8.2.2. Goed te luisteren naar de instructies van Linda en te vragen bij twijfel.

8.2.3. Goed te luisteren naar de signalen van het eigen lichaam en hier naar te handelen.

8.2.4. Geen oefeningen uit te voeren die pijnlijk zijn.

8.2.5. Linda te melden als je pijn voelt tijdens een oefeningen, of niet fysiek goed voelt tijdens de les.

8.2.6. Bij twijfel advies te vragen bij Linda.

9. Persoonsgegevens

9.1. HPT verzameld persoonsgegevens van klanten voor de groepsles. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van het bijhouden van het klantenbestand, administratiedoeleinden en betalingsopdrachten. HPT gaat vertrouwelijk om met deze gegevens.

9.2. Klanten wordt dringend geadviseerd om de privacy van andere deelnemers aan de groepsles te waarderen en te respecteren. De HPT studio is een plek waar vrouwen zich veilig en vertrouwd mogen voelen, privacy maakt hiervan een groot deel uit zo zul je begrijpen.

Dit is Linda

Het is mijn missie om vrouwen te motiveren om zich blij te voelen met wie ze zijn en hoe ze eruit zien. Als expert op het gebied van personal training, sport en gezondheid kan ik je daarbij helpen.

Route plannen

Kom in contact

06-41649307
info@hoekstra-pt.nl
De Syl 3, 8701 PX Bolsward

Personal training in Bolsward